Bàn phím Laptop HP Compaq Presario CQ61, G61, CQ61-100, CQ61-200, G61-300, G61-500, 517865-031

Bàn phím Laptop HP Compaq Presario CQ61, G61, CQ61-100, CQ61-200, G61-300, G61-500, 517865-031

390,000 

- Cam kết hàng chính hãng 100%
- Đổi trả trong vòng 10 ngày

Thông số k thuật

HÃNG SẢN XUẤT

HP ( OEM )

LOẠI

CHUẨN US LAYOUT ( TIẾNG ANH )

P/N

509948-031, 517865-031, AE0P6E00410,

TƯƠNG THÍCH

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CHẠY CÁC SERIES :
LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-100 SERIES
CQ61-103TU, CQ61-108TU, CQ61-110TU, CQ61-110TX, CQ61-111TX, CQ61-112TX, CQ61-113TU, CQ61-117TX, CQ61-118TX, CQ61-124TU, CQ61-125TU, CQ61-126TU, CQ61-131TU, CQ61-134TU, CQ61-135TU, CQ61-100EO, CQ61-100EW, CQ61-100SO, CQ61-101TU, CQ61-102TX, CQ61-103TU, CQ61-104SB, CQ61-104TU, CQ61-105EE, CQ61-105EO, CQ61-105ET, CQ61-105TU, CQ61-106TU, CQ61-107TU, CQ61-108TU, CQ61-109TU, CQ61-110EB, CQ61-110ED, CQ61-110EG, CQ61-110EI, CQ61-110EO, CQ61-110ER, CQ61-110ET, CQ61-110SA, CQ61-110SL, CQ61-110TX, CQ61-111TX, CQ61-112TU, CQ61-113TU, CQ61-114TU, CQ61-115EE, CQ61-115EI, CQ61-115EQ, CQ61-115SF, CQ61-115TU, CQ61-116ES, CQ61-116TX, CQ61-117TX, CQ61-118TX, CQ61-119TX, CQ61-120EF, CQ61-120EH, CQ61-120EJ, CQ61-120EO, CQ61-120ET, CQ61-120SA, CQ61-120TU, CQ61-122EL, CQ61-122TU, CQ61-124EZ, CQ61-125EI, CQ61-125EQ, CQ61-126SZ, CQ61-127TU, CQ61-129TU, CQ61-130EK, CQ61-130SK, CQ61-131TU, CQ61-133TU, CQ61-135TU, CQ61-136TU, CQ61-140EJ, CQ61-100, CQ61-100EP, CQ61-100SD, CQ61-100SP, CQ61-101TX, CQ61-103EF, CQ61-103TX, CQ61-104SL, CQ61-104TX, CQ61-105EI, CQ61-105EQ, CQ61-105SA, CQ61-105TX, CQ61-106TX, CQ61-107TX, CQ61-108TX, CQ61-109TX, CQ61-110EC, CQ61-110EF, CQ61-110EH, CQ61-110EK, CQ61-110EP, CQ61-110ES, CQ61-110EW, CQ61-110SF, CQ61-110TU, CQ61-111TU, CQ61-112SL, CQ61-112TX, CQ61-113TX, CQ61-114TX, CQ61-115EF, CQ61-115EO, CQ61-115ES, CQ61-115SL, CQ61-115TX, CQ61-116TU, CQ61-117TU, CQ61-118TU, CQ61-119TU, CQ61-120EA, CQ61-120EG, CQ61-120EI, CQ61-120EL, CQ61-120ES, CQ61-120EW, CQ61-120SF, CQ61-121TU, CQ61-122SA, CQ61-123TU, CQ61-124TU, CQ61-125EO, CQ61-125TU, CQ61-126TU, CQ61-128TU, CQ61-130EI, CQ61-130ES, CQ61-130TU, CQ61-132TU, CQ61-134TU, CQ61-136EZ, CQ61-140EI, CQ61-140SK, CQ61-100EE, CQ61-100ES, CQ61-100SL, CQ61-101ET, CQ61-102TU, CQ61-103EO, CQ61-104EL, CQ61-104SV, CQ61-105ED, CQ61-105EK, CQ61-105ER, CQ61-105SS

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-200 SERIES
CQ61-205TU, CQ61-213TU, CQ61-221TX, CQ61-222TX, CQ61-223TU, CQ61-223TX, CQ61-224TX, CQ61-226TU, CQ61-227TU, CQ61-227TX, CQ61-231TU, CQ61-232TU, CQ61-235TU

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-300 SERIES
CQ61-303XX, CQ61-305TX, CQ61-306AX, CQ61-306TX, CQ61-307AU, CQ61-309TU, CQ61-310US, CQ61-311TU, CQ61-312SL, CQ61-312TX, CQ61-313AX, CQ61-313NR, CQ61-313TU, CQ61-313TX, CQ61-313US, CQ61-314US, CQ61-315TU, CQ61-318TX, CQ61-319WM, CQ61-320EA, CQ61-324SP, CQ61-325TU, CQ61-326TU, CQ61-327SF, CQ61-327TU, CQ61-327TX, CQ61-328TU, CQ61-328TX, CQ61-329TU

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-400 SERIES
CQ61-404AU, CQ61-405AU, CQ61-405EB, CQ61-410EM, CQ61-410SB, CQ61-410TX, CQ61-410US, CQ61-411TU, CQ61-411WM, CQ61-412AX, CQ61-412NR, CQ61-414NR, CQ61-414TU, CQ61-415TU, CQ61-416TU, CQ61-417TU, CQ61-420US, CQ61-429US, CQ61-441SE, CQ61-457EE, CQ61-488EE, CQ61-489EE, CQ61Z-300, CQ61Z-400

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO G61 SERIES : G61-100, G61-200, G61-300, G61-500

Xem cấu hình chi tiết

Thông tin máy

 • Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất.
 • Bảo hành chính hãng 6 tháng tại trung tâm bảo hành ủy quyền.
 • 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu có lỗi phần cứng từ NSX.


Tham gia Cộng Đồng Máy Tính Phạm Duy PC để theo dõi thường xuyên ưu đãi chỉ dành riêng cho thành viên qr

New Product Tab

Thông số k thuật

HÃNG SẢN XUẤT

HP ( OEM )

LOẠI

CHUẨN US LAYOUT ( TIẾNG ANH )

P/N

509948-031, 517865-031, AE0P6E00410,

TƯƠNG THÍCH

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CHẠY CÁC SERIES :
LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-100 SERIES
CQ61-103TU, CQ61-108TU, CQ61-110TU, CQ61-110TX, CQ61-111TX, CQ61-112TX, CQ61-113TU, CQ61-117TX, CQ61-118TX, CQ61-124TU, CQ61-125TU, CQ61-126TU, CQ61-131TU, CQ61-134TU, CQ61-135TU, CQ61-100EO, CQ61-100EW, CQ61-100SO, CQ61-101TU, CQ61-102TX, CQ61-103TU, CQ61-104SB, CQ61-104TU, CQ61-105EE, CQ61-105EO, CQ61-105ET, CQ61-105TU, CQ61-106TU, CQ61-107TU, CQ61-108TU, CQ61-109TU, CQ61-110EB, CQ61-110ED, CQ61-110EG, CQ61-110EI, CQ61-110EO, CQ61-110ER, CQ61-110ET, CQ61-110SA, CQ61-110SL, CQ61-110TX, CQ61-111TX, CQ61-112TU, CQ61-113TU, CQ61-114TU, CQ61-115EE, CQ61-115EI, CQ61-115EQ, CQ61-115SF, CQ61-115TU, CQ61-116ES, CQ61-116TX, CQ61-117TX, CQ61-118TX, CQ61-119TX, CQ61-120EF, CQ61-120EH, CQ61-120EJ, CQ61-120EO, CQ61-120ET, CQ61-120SA, CQ61-120TU, CQ61-122EL, CQ61-122TU, CQ61-124EZ, CQ61-125EI, CQ61-125EQ, CQ61-126SZ, CQ61-127TU, CQ61-129TU, CQ61-130EK, CQ61-130SK, CQ61-131TU, CQ61-133TU, CQ61-135TU, CQ61-136TU, CQ61-140EJ, CQ61-100, CQ61-100EP, CQ61-100SD, CQ61-100SP, CQ61-101TX, CQ61-103EF, CQ61-103TX, CQ61-104SL, CQ61-104TX, CQ61-105EI, CQ61-105EQ, CQ61-105SA, CQ61-105TX, CQ61-106TX, CQ61-107TX, CQ61-108TX, CQ61-109TX, CQ61-110EC, CQ61-110EF, CQ61-110EH, CQ61-110EK, CQ61-110EP, CQ61-110ES, CQ61-110EW, CQ61-110SF, CQ61-110TU, CQ61-111TU, CQ61-112SL, CQ61-112TX, CQ61-113TX, CQ61-114TX, CQ61-115EF, CQ61-115EO, CQ61-115ES, CQ61-115SL, CQ61-115TX, CQ61-116TU, CQ61-117TU, CQ61-118TU, CQ61-119TU, CQ61-120EA, CQ61-120EG, CQ61-120EI, CQ61-120EL, CQ61-120ES, CQ61-120EW, CQ61-120SF, CQ61-121TU, CQ61-122SA, CQ61-123TU, CQ61-124TU, CQ61-125EO, CQ61-125TU, CQ61-126TU, CQ61-128TU, CQ61-130EI, CQ61-130ES, CQ61-130TU, CQ61-132TU, CQ61-134TU, CQ61-136EZ, CQ61-140EI, CQ61-140SK, CQ61-100EE, CQ61-100ES, CQ61-100SL, CQ61-101ET, CQ61-102TU, CQ61-103EO, CQ61-104EL, CQ61-104SV, CQ61-105ED, CQ61-105EK, CQ61-105ER, CQ61-105SS

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-200 SERIES
CQ61-205TU, CQ61-213TU, CQ61-221TX, CQ61-222TX, CQ61-223TU, CQ61-223TX, CQ61-224TX, CQ61-226TU, CQ61-227TU, CQ61-227TX, CQ61-231TU, CQ61-232TU, CQ61-235TU

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-300 SERIES
CQ61-303XX, CQ61-305TX, CQ61-306AX, CQ61-306TX, CQ61-307AU, CQ61-309TU, CQ61-310US, CQ61-311TU, CQ61-312SL, CQ61-312TX, CQ61-313AX, CQ61-313NR, CQ61-313TU, CQ61-313TX, CQ61-313US, CQ61-314US, CQ61-315TU, CQ61-318TX, CQ61-319WM, CQ61-320EA, CQ61-324SP, CQ61-325TU, CQ61-326TU, CQ61-327SF, CQ61-327TU, CQ61-327TX, CQ61-328TU, CQ61-328TX, CQ61-329TU

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO CQ61-400 SERIES
CQ61-404AU, CQ61-405AU, CQ61-405EB, CQ61-410EM, CQ61-410SB, CQ61-410TX, CQ61-410US, CQ61-411TU, CQ61-411WM, CQ61-412AX, CQ61-412NR, CQ61-414NR, CQ61-414TU, CQ61-415TU, CQ61-416TU, CQ61-417TU, CQ61-420US, CQ61-429US, CQ61-441SE, CQ61-457EE, CQ61-488EE, CQ61-489EE, CQ61Z-300, CQ61Z-400

LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO G61 SERIES : G61-100, G61-200, G61-300, G61-500

Xem cấu hình chi tiết
Đánh giá (0)

Đánh giá Bàn phím Laptop HP Compaq Presario CQ61, G61, CQ61-100, CQ61-200, G61-300, G61-500, 517865-031

Chưa có đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bàn phím Laptop HP Compaq Presario CQ61, G61, CQ61-100, CQ61-200, G61-300, G61-500, 517865-031
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
  +

  Chưa có đánh giá nào.

  Hỏi đáp

  Chưa có bình luận nào